Proiecte

  • AD Gaming – Program de Formare pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor diagnosticate cu Boala Alzheimer prin “Jocuri Serioase”

Perioada: august 2017- august 2018

Locul: Diferite centre de îngrijire şi asistenţă pentru vârstnici.

Proiectul are scopul de a îmbunătăţi competenţele tehnologice şi digitale, precum şi cunoştintele de utilizare a TIC ale persoanelor diagnosticate cu boala Alzheimer, ale familiilor şi îngrijitorilor acestora, permiţându-le să utilizeze Jocuri Serioase cu scopul de a optimiza calitatea vieţii.

  • Grup de suport şi socializare pentru aparţinătorii bolnavilor cu Alzheimer.

Perioada: în curs de actualizare.

Locul: Biblioteca Judeţeană “Octavian Goga” Cluj-Napoca

Grupul de suport este un grup organizat şi coordonat de o echipă de profesionişti (asistenţi sociali, psihologi) care se întâlnesc pentru a discuta probleme comune legate de îngrijirea bolnavului diagnosticat cu ALZHEIMER. În cadrul grupului, fiecare membru oferă şi cere ajutorul celorlalţi, asigură sprijinul emoţional şi educaţional.

  • Memory Art – Terapie prin artă.

Perioada: în curs de actualizare.

Locul: Biblioteca Judeţeană “Octavian Goga” Cluj-Napoca.

Atelierul de pictură “Memory Art” este unul din proiectele pe care asociaţia noastră doreşte să-l implementeze în comunitatea clujeană. Prin acest proiect ne propunem  să asigurăm cadrul în care adulţii şi persoanele cu probleme de memorie să își exploreze expresivitatea, culoarea, lumina, propriile amintiri şi emoţii.

  • Curs de dans pentru seniori.

Perioada: 2 Martie- 13 Aprilie.

Locul: Diamond Dance Club, Aleea Bibliotecii nr. 10, Complex Poșta Măraști, sala 28.

Scopul acestui proiect este îmbunătățirea sănătații fizice și psihice ale vârstnicilor. Dansul s-a dovedit a fi benefic pentru reducerea stresului, inducerea bunei dispoziții, creșterea nivelului de energie, îmbunătățirea abilităților cognitive și lărgirea rețelei sociale.

  • Conferinţa Managementul furiei la adulţi – din perspectivă psihologică şi spirituală.

Perioada: în curs de actualizare.

Locul: Biblioteca Judeţeană “Octavian Goga”.

În cadrul acestei conferinţe specialişti din domeniul psihiatriei, psihologei şi teologiei vă vor  învăța să cunoașteți furia, să o întelegeți mai bine și veți afla cum să exploatați această stare o transformați din inamic în aliat.

  • Knowledge Transfer Partnerships

Perioada: 7-10 iunie

Universitatea din Bournemouth, Marea Britanie

Schimb de experiență în cadrul proiectului ”Knowledge Transfer Partnerships” la Universitatea din Bournemouth, Marea Britanie. Universitatea din Bournemouth, este recunoscută mai ales pentru educația aplicată, profesională. Este util de reţinut şi că 100% din programele de licenţă oferite permit studenţilor să profite de un placement year.

OBIECTIVUL PRINCIPAL: transferul de metodologii de lucru, instrumente şi strategii personalizate, privind gestionarea eficientă a problemelor cu care se confruntă bolnavii Alzheimer şi aparţinătorii acestora.

SCOPUL FINAL: este de a îmbunătăţi calitatea vieţii bolnavilor Alzheimer şi aparţinătorilor acestora prin implementarea unor metode eficiente de gestionare a comportamentelor problematice. Acest schimb de experienţă oferă de asemenea  oportunități active pentru cei interesaţi să-și promoveze dezvoltarea  profesională în cadrul unui centru de cercetare de renume internaţional.

ÎN PERIOADA 7-10 IUNIE 2018 reprezentanţii Filialei Napoca a Societăţii Române Alzheimer vor efectua o vizită de studiu la Universitatea din Bournemouth din Marea Britanie.

AGENDA VIZITEI va cuprinde multiple activităţi de lucru la centrul de cercetare Ageing&Dementia Research Centre (ADRC).

CERCETAREA lor se încadrează în trei mari categorii:dezvoltarea mediilor prietenoase cu demența; nutriția și bunăstarea; activitatea și incluziunea socială.

În cadrul acestei vizite  vor fi abordate aspecte esenţiale privind  problematica bolii Alzheimer din perspectivă pluridisciplinară – o abordare de cercetare centrată, pe persoană. Se va pune accent pe învăţăre şi dezvoltarea abilităţilor necesare în gestionarea comportamentelor problematice, rezolvarea problemelor, gândire logică, gândire creativă.