Despre Noi

Filiala Napoca a Societăţii Române de Sprijin a Vîrstnicilor şi a Suferinzilor cu Afecţiuni de tip Alzheimer din Romania este o organizaţie neguvernamentală, cu caracter nelucrativ, autonom şi apolitic, înfiinţată în temeiul O.G. 26/2000.

Obiectivele Filialei Napoca a Societăţii Române de Sprijin a Virstnicilor şi a Suferinzilor cu Afecţiuni de tip Alzheimer sunt următoarele:

  1. creşterea nivelului de informre privind problematica vârstnicilor şi a suferinţei de tip Alzheimer atât la nivelul populaţiei generale, cât şi în lumea medicală (în special la nivelul medicului de familie), prin producere şi difuzare de materiale ştiinţifice informative și promovarea sănătăţii mintale vizând această categorie de vârstă;
  2. acordarea de sprijin informaţional, servicii, resurse şi beneficii atât membrilor familiilor cât şi celor care suferă efectiv, precum şi celor care asigură îngrijirea la nivelul unităţilor sanitare, asociaţiilor de voluntari şi  în sectorului  privat;
  3. stabilirea de legături cu asociaţii de caritate şi instituţii cu acelaşi profil din ţară şi străinătate;
  4. întărirea sectorului voluntar al asociaţiei;
  5. dezvoltarea unor proiecte care să vizeze înfiinţarea de centre de îngrijire specializate destinate cazurilor de demenţă de tip Alzheimer şi afecţiunilor înrudite;
  6. organizarea de seminarii şi cursuri de specialitate în vederea informării cadrelor medii şi de îngrijire privind patologia vârstei a III-a în general, precum şi privind boala Alzheimer în special;
  7. creşterea  receptivităţii opiniei publice prin intermediul mijloacelor media şi trezirea sentimentului de responsabilitate socială şi comunitară pentru suferinzii din această categorie, cu accent pe modificarea receptării termenului de demenţă;
  8. contribuţia la modificarea imaginii ONG-urilor şi la creşterea importanţei lor pentru comunitate;
  9. efectuarea de studii epidemiologice şi de cercetare, răspândirea rezultatelor ştiinţifice publicate în alte ţări, precum şi în centrelele universitare din ţara noastră, astfel încât să se poată utiliza toate achiziţiile moderne;
  10. prezentarea intereselor şi apararea drepturilor populaţiei vârstnice la nivelul instituţiilor guvernamentale cu responsabilitate în domeniu.

Această listă nu este limitativă, rămânănd deschisă oricarei propuneri menită să promoveze creşterea calităţii vieţii pacienţilor.