Proiect POCA „Sănătatea mintală – prioritate pe agenda publică!”

Societatea Română Alzheimer, Filiala Napoca, recrutează personal cu experientă în domeniul sănătăţii mintale (din ONG-uri) pentru implementarea proiectului „Sănătatea mintală – prioritate pe agenda publică!”

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020

„Sănătatea mintală – prioritate pe agenda publică!” urmărește formularea și promovarea de politici alternative la Legea sănătății mintale (Legea 487/2002 republicată în 2012), cu accent pe demențe.
Principalele activități și rezultate vizate în cadrul proiectului sunt:
• elaborarea unei metodologii și a unui raport de evaluare a politicilor publice în domeniul sănătății mintale;
• crearea unui Centru de Dialog Social care să consolideze conlucrarea dintre ONG-uri, parteneri sociali și autoritățile publice din domeniul sănătății mintale și cel sociomedical;
• participarea activă a 150 de persoane la 5 ateliere de lucru regionale (București, Brașov, Cluj, Iași, Timișoara), în vederea creșterii implicării acestora în formularea și îmbunătățirea politicilor publice din domeniul sănătății mintale;
• organizarea, la Brașov, a unui Forum de dialog social, cu participarea a 40 de persoane din cele 150 informate în cadrul atelierelor de lucru;
• lansarea unei platforme online de dialog social care va permite interacțiunea între ONG-uri, parteneri sociali, autorități publice și alte persoane interesate și semnalarea de probleme și soluții în domeniul sănătății mintale;
• organizarea de sesiuni de instruire pentru îmbunătățirea capacității de a formula și promova propuneri alternative la politicile publice a 72 de reprezentanți provenind din 52 de ONG-uri și două sindicate/patronate;
• organizarea unei vizite de studiu în Scoția la care vor participa 12 persoane din cele 72 instruite, în vederea transferului și adaptării de bune practici europene în formularea de politici publice;
• elaborarea și promovarea unei politici publice alternative la Legea sănătății mintale, pe baza documentelor elaborate în cadrul consultarilor publice, al sesiunilor de instruire și a unui Plan de Acțiune.
Valoarea totală a proiectului este de 931,980.95 lei, din care 913,341.33 lei reprezintă valoarea cofinanțării asigurate de UE și a finanțării naționale, iar 18,639.62 lei, contribuția proprie.
Contact:
Expert Grup ţintă
Gădălean Dan Adrian
Mobil: 0742801084
E-mail: napoca.alzheimersuport@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *